วัสดุก่อสร้างชนิดคอนกรีต

วัสดุก่อสร้าง คือ สิ่งของที่ใช้ในเป้าประสงค์เพื่อการประดิษฐ์ ที่สัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น สิ่งของประดิษฐ์มีการมากมายในทางอุปกรณ์ตั้งแต่ ดินจนถึงโลหะ พลาสติกหรือแก้ว อุปกรณ์แบ่งแยกในหลายด้านไม่ว่าแบบสร้างทางสิ่งของ วัตถุประสงค์การใช้งาน มักจะหมายถึงองค์ประกอบผลิตผล เพราะว่าใช้ในงานจำเพาะเจาะจงและอาจหมายถึงวัสดุต่างชนิดได้เช่น เสาเข็ม สามารถหมายถึง เสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มไม้ หรือเสาเข็มเหล็ก หรือแม้แต่ในล่าสุดได้มีการเล็งเห็นถึงความเกี่ยวพันของวัตถุก่อและที่แวดล้อม ได้มีหลายสหภาพที่จัดแยกประเภทวัสดุออกตามการนำกลับมาใช้ใหม่

ในเมืองไทยคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่การตั้งกฎเกณฑ์มากที่สุดในช่วงปัจจุบัน    เนื่องด้วยคุณค่าที่กระชุ่มกระชวยและทนไฟ คอนกรีตได้มีการใช้ในงานอาคาร ถนน หรือแม้แต่อนุสาวรีย์ และด้วยสาเหตุทางการเมืองที่รัฐบาลมีการส่งเสริมคอนกรีต และมีการตั้งภาษีนำเข้าของเหล็กสูง

คอนกรีต คืออุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน อาคารหรือสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องใช้คอนกรีตเป็นส่วนผสมด้วยกันทั้งนั้น โดยคอนกรีตจะประกอบไปด้วยส่วนผสม 2 อย่างด้วยกัน คือ วัสดุประสานและวัสดุเคล้า

เพราะว่าวัสดุประสาน คือ ปูน ซีเมนต์และน้ำ ส่วนสิ่งของปน คือ หิน ทราย กรวด และสารผสมงอกเงยอื่นๆ ที่ทำให้คอนกรีตคงสถานภาพเป็นของเหลวได้นานพอที่จะนำไปใช้งานต่อไป และเมื่อคอนกรีตแข็งตัวเต็มที่ จะมีความแข็งแรงมาก สามารถรับน้ำหนักได้ดี แต่ทั้งนี้ พลังทนของคอนกรีตก็จะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของมันด้วย

ซึ่งเพื่อ คอนกรีตสด นั้นมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ สามารถใช้งานได้ขณะนี้ แต่ทั้งนี้สิ่งของที่มีผลต่อคอนกรีตสด ก็จะต่างกันไปตามส่วนประกอบของคอนกรีตที่ใช้ และอิทธิพลอื่นๆ จากสิ่งแวดล้อม การจะนำคอนกรีตมาใช้งาน จึงควรปนเปโดยผู้ชำนาญพิเศษในอัตราส่วนที่พอควร