ปุ๋ยอินทรีย์หมัก

มาว่ากันต่อถึงเรื่องปัญหาของการทำเกษตรตามความเชื่อแบบสุดโต่ง อันเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจในเรื่องดินและปุ๋ย…ที่ว่าค้างไว้ถึงผลลัพธ์ของการมุ่งแต่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปฏิเสธปุ๋ยเคมีแบบสุดขั้ว

คลิก: http://www.cciseta.org/?p=228

อย่างที่รู้กัน ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณสมบัติทำให้ดินร่วนซุย มีไนโตรเจนมาก ฟอสฟอรัสกับโปแตสเซียมน้อย ถ้าใช้ติดต่อกันระยะยาว แม้ดินจะดี แต่ต้นไม้จะใหญ่ อวบ กิ่งใบเยอะ น้ำหนักมาก รากไม้ยืนต้นจึงยากจะยึดได้ ผลที่ตามมาคงไม่ต้องบอกว่าจะเป็นอะไร…จึงไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงสำหรับผู้ปลูกไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้น

ที่สำคัญ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ว่ากันว่าดีนักดีหนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ไม่น่าเชื่อว่า ปุ๋ยอินทรีย์นั้นเสี่ยงก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมมากกว่าปุ๋ยเคมี

ได้ยินอย่างนี้เข้า หลายคนคงอึ้งทึ่งงง เอาข้อมูลยกเมฆจากที่ไหนมาว่ากัน

ข้อสงสัยนี้ ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบายให้ฟัง…ธรรมชาติของพืชแต่ละชนิด แต่ละช่วงอายุล้วนต้องการไนโตรเจนไม่เท่ากัน

คลิก: http://www.dneprovskiy.com/?p=201

ไนโตรเจนมีการตกค้างอยู่ในดินมากๆ จะมีการเปลี่ยนรูปเป็นไนเตรตสะสมอยู่ในดิน

และเป็นธรรมชาติอีกเช่นกัน ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะมูลสัตว์ จะมีไนเตรต ไนโตรเจน และโลหะหนักผสมปนมาเสมอ ไนเตรต และไนโตรเจนที่อยู่ในปุ๋ยมูลสัตว์นั้น พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ต้องรอเวลาให้จุลินทรีย์มาช่วยย่อยสลายเสียก่อน ระหว่างรอการย่อยสลาย ไนโตรเจนบางส่วนเหลือสะสมจึงมีโอกาสเปลี่ยนสภาพไนเตรต ยิ่งเพิ่มไนเตรตเข้าไปอีก…ไม่เหมือนปุ๋ยเคมี ไนโตรเจนอยู่ในรูปพืชดูดไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอการย่อยสลาย

และเมื่อฝนตกน้ำท่วมและเกิดการชะล้างของดิน ไนเตรตเหล่านี้จะไปไหนเสีย สิ่งแวดล้อมใช่ไหม…ไนเตรตถูกพืชดูดเข้าใช้อย่างช้าๆ สะสมอยู่ได้แทบจะทุกส่วนของพืช

รู้ไหมว่า คนเราบริโภคพืชผักที่มีไนเตรตสะสม เสี่ยงเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร

และที่ไม่มีใครพูดให้รู้หมด การย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ จุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้น ส่งผลให้ดินมีออกซิเจนน้อยลง และมีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ เอื้อต่อการเกิดภาวะเรือนกระจกได้อีกต่างหาก…ส่วนปุ๋ยเคมีไม่ต้องย่อยสลาย ไม่ผลาญออกซิเจน ไม่ทำโลกร้อน

เครดิต: ไทยรัฐ