บริการเกี่ยวกับการแปลเอกสารเยอรมัน

บริษัท L.O.W. Travel and Service Co.Ltd. รับแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลที่มีใบอนุมัติจากศาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กับเป็นผู้แปลที่ทางสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันให้การยอมรับ ท่านจึงถือใจได้ว่าเอกสารของท่านที่ผ่านการแปลจากเราเป็นเอกสารที่ได้รับการแปลอย่างเป็นธรรมและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ด้วยสิ่งพิมพ์ที่เราให้บริการแปลนั้นได้แก่   สูติบัตร    ใบรับรองโสดมรณะบัตร   ใบหย่า   ทะเบียนการหย่า   คำตัดสินในการหย่า   หนังสือสมรส   ทะเบียนสมรส   หนังสือรับรองทะเบียนราษฎร์     คำร้องด้วยว่าทะเบียนวงศ์ญาติ เป็นต้น

ทีมงานของเรา มี ผู้มีความสามารถภาษาเยอรมันที่ผ่านการประลองและหัด เพื่อรองกับผู้ซื้อทุกระดับชั้น มอบคุณค่างานบริการตามราคาที่สมเหตุสมผล ให้บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การแปลเอกสารให้คำมั่นธุรกิจ, การแปลเอกสารเอกสารแนะนำสินค้าอุตสาหกรรม,  การแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี, การแปลเอกสารด้านรถยนต์พร้อมกับวิศวกรรม, การแปลเอกสารงบการเงินหุ้นส่วน, การแปลเอกสารราชการเพื่อการศึกษาเล่าเรียนต่อ, การแปลเอกสารราชการเพื่อการแต่งงาน, การแปลเอกสารราชการเพื่อการทำงานต่างประเทศ, การแปลเอกสารคู่มือเครื่องทางการพยาบาล, การแปลเอกสารทางการพยาบาล, แปลเอกสารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, มาตรฐานคุณค่า ISO เป็นต้น

thaieurovisa.com ยังให้บริการครอบคลุมยิ่งขึ้น สำหรับการแปลวิดีโอจากภาษาเยอรมันเป็นไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน พร้อมทั้งการทำซับไตเติ้ลภาษาไทย เนื่องด้วยทุกสาขาอาชีพ ด้วยไฟล์งานคุณค่าระดับ Full HD หรือ Blu-ray เพื่องานภาพยนตร์, สารคดี, รายการทีวี, วิดีโอแนะนำสินค้า เป็นต้น

thaieurovisa มุ่งหมายให้ลูกค้ามั่นใจได้มากที่สุดว่า การแปลเอกสารไทยเยอรมันของเราจะมีคุณภาพตรงใจลูกค้า เข้าท่าเข้าทางกับงบของลูกค้าที่เสียไป