การชี้นำไม้สักมาใช้ประโยชน์ประกอบประตูไม้สัก

ไม้สักนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายแบบ ทั้งในการก่อสร้างและหัตถศิลป์ประเภทมากมาย  รวมไปถึงประตูไม้สัก ถึงแม้ว่าไม้สักจะเป็นไม้ที่มีมูลค่ามีราคา แต่ด้วยความสวยงามของแก่นไม้ ความสามารถเฉพาะขัดขวางตัวแมลง เห็ดรา พร้อมทั้งมีอายุใช้งานที่นาน จึงทำเอาความชื่นชอบในไม้สักยังมีมาอย่างสืบเนื่อง โดยการชักนำไม้สักไปใช้งานนั้นก็ขึ้นกับอายุและสัดส่วนของไม้สักเองว่ามีขนาดย่อมไม่ก็ขนาดใหญ่ ซึ่งไม้สักที่เป็นท่อนซุงขนาดย่อมนั้นมักจะนำมาปลูกสร้างเป็นบ้านขอนไม้ที่มีความคงทนถาวรและสละสลวย หรือไม่ก็นำมาทำเป็นวงกบประตูหน้าต่างซึ่งฮิตอย่างมากมาย ทั้งที่ไม้สักที่เป็นขอนไม้ขนาดใหญ่นั้น มักถูกเอามาก่อสร้างเป็นโรงเรือน บ้าน หรือทำเป็นไม้แกะและ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ประตูไม้สัก ฯลฯ

ไม้สักมักใช้สำหรับสิ่งที่ควรคงทนต่อลักษณะภูมิอากาศไม่ดี คุณมักพบไม้สักที่ใช้สำหรับสิ่งต่างๆเช่นทางลาดเรือลานที่แจ้งหรือไม่ก็เฟอร์นิเจอร์ที่แจ้ง ไม้สักนับว่ามีความทนทานมากเพราะฉะนั้นจึงใช้เพื่อปูพื้นฐานภายในร่มพร้อมทั้งแผ่นไม้อัดเพื่อเฟอร์นิเจอร์ในร่ม

ผู้ก่อตั้งเฟอร์นิเจอร์มักใช้ไม้นี้เพราะใช้งานสบายและยังเป็นเพราะน้ำมันจากธรรมชาติพร้อมกับการกันที่มีอยู่ เหตุเพราะน้ำมันธรรมชาติกลุ่มนี้อาจจะทนต่อภาวะที่ลำบากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เช่นอยู่นอกอากาศที่หนาวจัดหรือไม่ก็หนาวจัด ความคงทนถาวรนี้ส่วนใหญ่มาจากไม้ต้นที่มีอายุเพิ่ม แต่ถ้าไม้สักที่มีอายุน้อยกว่าที่ผ่านขั้นตอนอบแห้งที่ถูกจะช่วยเพิ่มความทนได้เช่นกัน สนใจติดต่อ http://www.pgteakwoods.com