รถบังคับแต่ละประเภท

  1. รถบังคับทางเรียบ = ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับ มีพื้นที่เรียบๆ ให้เล่น ซึ่งท่านก็ต้องเลือกระหว่าง รถขับสอง หรือขับสี่ซึ่งที่นิยมกันก็เป็นประเภท ทัวริ่งคาร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งจะให้การยึดเกาะถนนได้ดีกว่า
  2. รถบังคับทางฝุ่น = ซึ่งก็มีหลายประเภท มีทั้ง ขับ2 ขับ4

– 2.1 รถบังคับบักกี้ = สำหรับชาวไฟฟ้า มักจะนิยม บักกี้ ขับสองล้อหลัง ซึ่งยี่ห้อดังก็คือ TEAM LOSI และอื่นๆรถแบบนี้ จะโดดได้ดี วิ่งได้เร็ว สำหรับบักกี้ขับสี่ จะยึดเกาะถนนได้ดีกว่า

– 2.2 รถทรัค = คล้ายๆบักกี้ แต่ ล้อจะโตกว่า มีทั้งขับสองและขับสี่ รถแบบนี้จะนิ่งกว่า บักกี้

– 2.3 รถล้อโต (บิ๊กฟุต) = สำหรับรถไฟฟ้าล้อโต

  1. รถลูกครึ่ง = ก็มีพวก รถแรลลี่ เช่น ทามิย่ะ TB-01 แรลลี่ หรือ พวกรถตรวจการณ์ SUV เทือกนั้น ซึ่งทางเรียบก็พอได้ ทางวิบากก็พอไหว

รถบังคับ  1  ชุด  จะต้องประกอบด้วยทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับ  เครื่องส่งจะเป็นตัวกำเนิดสัญญาณควบคุมสำหรับส่งออกไปควบคุมทางด้านภาครับ  โดยอาศัยคลื่นวิทยุเป็นตัวกลางในการนำสัญญาณควบคุมไปยังเครื่องรับ  ทางด้านเครื่องรับจะแยกเอาสัญญาณควบคุมออกจากคลื่นวิทยุ  ทำการถอดรหัสแล้วส่งไปยังเซอร์โวซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณควบคุมให้เป็นพลังงานกลในการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการบังคับ  วิทยุบังคับที่ใช้บังคับอุปกรณ์ได้หลายอย่างที่เราเรียกว่าวิทยุบังคับหลายช่องหรือหลายแชนเนล จะต้องมีเซอร์โวหลายตัวตามไปด้วย