ฉนวนกันความร้อน เพื่อจะกันแสงอาทิตย์จากนอกบ้าน

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมไม่ก็ฉนวนกันความร้อน  จัดตั้งโดยแนวทางพ่นไปยังวัตถุ เป็นต้นว่า โลหะ ไม้ อิฐ คอนกรีต กระเบื้อง แก้ว พลาสติก แล้วจะเกาะติดเป็นเนื้อเดียวกับเครื่องมือสามารถเจาะจงความหนาของเนื้อโฟมได้ตามความประสงค์เหมาะสำหรับติดตั้งใต้หลังคา บนหลังคา ใต้พื้นโรง อุตสาหกรรมห้องเย็น ไม่ก็อุตสาหกรรมที่พึงปรารถนาคุมอุณหภูมิ เป็นต้น

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ฉนวนโพลียูรีเทนหรือไม่ก็ฉนวนกันความร้อน

นํ้าหนักเบา พร้อมกับคงทนถาวร  มีนํ้าหนักเบา เพราะว่าโฟมสัดส่วน 1 เมตร x 1 เมตร x 1 นิ้ว จะมีนํ้าหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม จึงทำให้มิไปเพิ่มนํ้าหนักบนตัวส่วนประกอบ ไม่ก็บนฐานรากได้ และยังรองรับนํ้าหนักแรงกดทับได้ถึง 2.20 กิโล

จัดตั้งง่าย ในการฉีดพ่นฉนวนโพลียูรีเทนโฟม ตัวโฟมจะเปลืองเวลาเซ็ทตัวแค่ 3 วินาที และจะแข็งใน 20 วินาทีแค่นั้น ไม่จำเป็นต้องรอให้แห้งเป็นชั่วโมง อาจจะพ่นใต้หลังคา บนหลังคา ใต้พื้นโครงสร้างรองรับ และติดวัสดุได้ทุกชนิด

ไร้การยุบ และสละสลวยตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก็เพราะว่ามีความหนาแน่นถึง 35 – 50 กก.ต่อลูกบาศก์เมตร มีลักษณะแข็ง ไม่เสื่อมคุณภาพ และสามารถขึ้นรูปได้ตามเครื่องมือที่ฉีดพ่น เป็นลอนประทุน หรือไม่ก็รูปร่างมากมาย จึงทำให้ฉนวนชนิดนี้ คงทน ไม่ยุบ และสวยงาม

ลดเสียงดัง กั้นเสียง เพราะมีโครงสร้างภายในเซลล์เป็นช่องอากาศ เป็นโพรงอากาศ เรียกว่า Air Gap จำนวนมาก สามารถลดการพาของเสียง ไม่ก็ลดความดังได้ราวๆ 70 เดซิเบล

ควบคุมการกรองตัวเป็นหยดนํ้า ฉนวนโพลียูเรเทนโฟมหรือไม่ก็ฉนวนกันความร้อน  จะเป็นตัวกั้นระหว่างกลาง แยกความร้อนพร้อมกับความเย็น อยู่กันคนละฝั่ง จึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดการยึดตัวของไอนํ้า จึงเหมาะกับใช้ในห้องเย็น พร้อมทั้งตู้เย็น

ออมพลังงาน อาจจะปกป้องการชักจูง การนำ พร้อมกับการแผ่รังสีความร้อนจากนอกบ้าน ถึงผนังและหลังคา ได้ยิ่งกว่า 90% ทำให้อุณหภูมิในห้องหับเบาบางลงจากข้างนอก มากกว่า 20°c ซึ่งสามารถเป็นเหตุให้ไม่ต้องใช้แอร์ หรือไม่ก็ถ้าใช้เครื่องปรับอากาศ ก็จะทำให้ห้องหับเย็นโดยเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ยิ่งกว่า 50%