ความรู้เกี่ยวกับตราประทับ

ตราประทับ เป็นตราประทับที่มีจุดเริ่มทำมาจากประเทศจีน มีประเภทเป็นตราประทับสลักสัญญาณบนแผ่นสี่เหลี่ยมจตุรัสและใช้หมึกด้วยว่าตราประทับเป็นสีแดง ซึ่งตรายางในยุคแรกนั้นมีเครื่องประกอบ  2 ส่วนกับคือส่วนคือตัวพิมพ์พร้อมทั้งส่วนของภาพแกะสลัก  โดยรูปพรรณของตรายางที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยนั้นถือว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของความมั่นคง ช่วยเสริมอำนาจ บารมี ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นมิตรให้กับธุรกิจหรือบุคคลนั้นได้สำหรับรูปแบบการใช้งานตรายางนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ได้แก่ตรายางที่ใช้สำหรับงานสำนักงาน ตรายางที่ใช้เพื่อการปติยัตวัสดุพร้อมกับตรายางแบบแฟชั่นทั่วไป

โดยตรายางที่ใช้ด้วยว่าในการทำกิจการค้านั้น โดยมากมักจะมีการดีไซน์มาให้สอดคล้องกับหลักของฮวงจุ้ย จึงทำให้ส่วนมากตรายางหรือตราประทับนั้นจะนิยมใช้หมึกสีน้ำเงิน ดำ หรือหมึกสีเข้มเพื่อแสดงคำอธิบายศัพท์ถึงธาตุน้ำ กับดีไซน์ครรลองของตรายางให้มีลักษณะเป็นวงกลม หรือวงรีเพื่อแสดงคำนิยามของธาตุทอง ซึ่งพ้องกับแนวทำธุรกิจการค้าที่ต้องมีทั้งพลังอำนาจพร้อมด้วยความอ่อนไหวไปพร้อม ๆ กัน

ตรายางหรือตราประทับได้ถูกนำมาใช้เพราะด้วยการทำธุรกิจการค้ากันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะนำมาใช้ในการยื่นจดหมายทางราชการเพื่อขอจัดตั้งการงาน การทำธุรกรรมทางไฟแนนซ์ การทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการทำงาน หรือการประทับเพื่อสั่งจ่ายเอกสารหรือเช็ค โดยจะมีการออกแบบให้มีการวาดเขียนที่สวยงาม มีกระบวนการแกะแผ่นยางแม่แบบด้วยการแกะด้วยเลเซอร์ หรือการหล่อโลหะที่จะใช้ยางติดผนึกกับไม้ หิน หยก หรือบล๊อคอะครีลิค ก่อนนำมาใช้กดหรือทับลงบนกระดาษและเนื้อผ้า โดยตรายางนี้ถือเป็นข้อสำคัญในการต้อนรับธุรกรรมหรือนิติกรรมทางการทำงานนั้นอย่างครบถ้วนอีกด้วย